Placement Test


Read the conversations below and tick one correct answer.


Przeczytaj poniższe dialogi i zaznacz jedną poprawną odpowiedź.

Example:

A: "Are you French?"
B: "No, ____________ not."

I'm

I

you're


Now complete the conversations below with appropriate words


Thank you!

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie języków obcych!

Masz dobry pre-TEXT!

rosyjski ukraiński czeski słowacki angielski niemiecki francuski włoski