Zagraniczne kursy językowe
lektorzy

Our teachers: enthusiastic, well- educated and experienced graduates of studies applicable for the job.

metodyk

Director of Studies: supports teachers with the curriculum, selection of appropriate teaching materials and applying adequate teaching methods.

oferta

Wide offer: Whether you would like to learn a new foreign language, or are looking for professionals who provide text translation or conference interpretation services, contact us. We promise to come up to your expectations.

gwarancja

Guaranteed quality: In the last 10 years 100% our students passed FCE exam. We are proud to have a portfolio of satisfied clients in the field of legal translation and conference interpretation services.

lokalizacja

Location: Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Osowa, or a location of your choice-we will come to where it is convenient for you.

Metoda nauczania

Metoda nauczania stosowana przez nas na zajęciach dostosowana jest to konkretnego kursu, wieku uczestników oraz specjalizacji. Szeroko stosujemy metodę komunikatywną, która opiera się o zasadę wymiany informacji, nauczania słownictwa i rozumienia języka mówionego, pisanego a przede wszystkim o naukę mówienia.

W przypadku kursów egzaminacyjnych stosujemy metody adekwatne do osiągania wysokich wyników na egzaminach, gdzie również dominuje metoda komunikatywna jednak stosowane są również ćwiczenia gramatyczne oraz tzw. ‘drilling’ czyli ćwiczenia powtórzeniowe, schematyczne.

Stosujemy najnowsze podręczniki wydawnictw takich jak Oxford University Press, Cambridge, Express Publising itd. Oraz odpowiednie wydawnictwa innych języków.

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie języków obcych!

Masz dobry pre-TEXT!

rosyjski ukraiński czeski słowacki angielski niemiecki francuski włoski