Zagraniczne kursy językowe
lektorzy

Our teachers: enthusiastic, well- educated and experienced graduates of studies applicable for the job.

metodyk

Director of Studies: supports teachers with the curriculum, selection of appropriate teaching materials and applying adequate teaching methods.

oferta

Wide offer: Whether you would like to learn a new foreign language, or are looking for professionals who provide text translation or conference interpretation services, contact us. We promise to come up to your expectations.

gwarancja

Guaranteed quality: In the last 10 years 100% our students passed FCE exam. We are proud to have a portfolio of satisfied clients in the field of legal translation and conference interpretation services.

lokalizacja

Location: Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Osowa, or a location of your choice-we will come to where it is convenient for you.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z ochroną danych osobowych użytkowników serwisu internetowego www.text.com.pl oraz usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem serwisu a także klientów Centrum Językowego TEXT składających zlecenia tłumaczeń, oraz zapisujących się na kursy językowe w naszej siedzibie informujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE informujemy o podstawach prawnych do przetwarzania podawanych przez Państwa danych osobowych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Językowe TEXT Danuta Zalewska ul. Kossaka 6/1 80-249 Gdańsk, NIP 9570513592.
  2. Rodzaj pozyskiwanych danych: imię, nazwisko, ares e-mail, nr telefonu, treść wiadomości elektronicznej.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi tłumaczenia lub realizacji kursu językowego przeprowadzanego przez TEXT, a w szczególności w celu komunikacji z klientem na temat realizacji zlecenia lub oferowanych usług, dla celów księgowych, oraz rozpatrywania reklamacji.  
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu: cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przez okres czasu jaki jest konieczny do realizacji określonych celów.
  5. Przetwarzając dane Administrator zobowiązuje się do cyklicznego weryfikowania przetwarzanych danych oraz aktualizowania polityki przetwarzania danych osobowych w związku z obowiązującymi przepisami;
  6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość realizacji umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Korzystając z serwisu www.text.com.pl wyraża Pni/Pan zgodę na gromadzenie oraz wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z zasadami niniejszym opisanymi w tej Klauzuli informacyjnej. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Pani/Pana zgodę zaś w niektórych przypadkach w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie języków obcych!

Masz dobry pre-TEXT!

rosyjski ukraiński czeski słowacki angielski niemiecki francuski włoski