Zagraniczne kursy językowe
lektorzy

Lektorzy: entuzjastyczni, dobrze wykształceni absolwenci studiów kierunkowych z doświadczeniem zawodowym.

metodyk

Metodyk: dbający o wsparcie nauczycieli w dziedzinie programowej, materiałów i technik nauczania.

oferta

Szeroka oferta: Chcesz uczyć się języków obcych zgłoś się do nas, sprostamy Twoim wymaganiom (kursy językowe, tłumaczenia, wyjazdy językowe).

gwarancja

Gwarancja jakości: 100% naszych słuchaczy zdało FCE w ostatnich 10 latach!

lokalizacja

Lokalizacja: Wrzeszcz ul Kossaka 6/1, Osowa ul.Diany 32, Gdynia bud II lokal C7 i inne lokalizacje.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe, zwane także uwierzytelnionymi, mogą być wykonywane tylko i wyłączenie przez translatorów, którzy posiadają odpowiednie uprawienia. Wynika to z faktu, że osoba przekładająca poświadcza prawdziwość przełożonego dokumentu i odpowiada cywilnie na wypadek szkód, które mogłyby nastąpić w wyniku nieprawdziwości informacji w nim zawartych. tłumaczeń przysięgłych, które wykonujemy również w naszym centrum językowym, korzysta się w przypadku dokumentów przekazywanych firmom czy instytucjom i są to m.in. zaświadczenia, akty urodzenia, pisma sądowe lub umowy.

Tłumaczenia techniczne

Kolejnym rodzajem tłumaczeń pisemnych są tłumaczenia techniczne. Są to specjalistyczne przekłady zawierające typowe dla konkretnej dziedziny słownictwo, dlatego też wymagają szerokiej wiedzy z danego obszaru, aby w sposób dokładny i bezbłędny przekazać zawarte informacje. Najczęściej dotyczą tekstów takich jak instrukcje obsługi lub specyfikacje techniczne, gdy produkt danej firmy wchodzi na zagraniczny rynek.

Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne obejmują m.in. przekłady wyników badań, recept czy prac naukowych, istotna jest więc gruntowna znajomość terminologii z tej dziedziny. Ze względu na dużą odpowiedzialność jaka spoczywa na translatorze, który je realizuje, podczas pracy niezbędna jest dbałość o szczegóły, choć aspekt ten ma znaczenie niezależnie od rodzaju tłumaczenia.

Tłumaczenia biznesowe

Przy postępującej globalizacji i współpracy z zagranicznymi kontrahentami, firmy są zobligowane do częstego korzystania z tłumaczeń biznesowych. Obejmują one przekłady korespondencji, kontraktów, ofert oraz komunikacji. Mogą to być także tłumaczenia przysięgłe.

Jak widać tłumaczenia pisemne obejmują szerokie spektrum przekładów, z których na co dzień korzystają zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Niezależnie od rodzaju, w każdym przypadku ważna jest precyzja słowa, a także skrupulatność przekładu.

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie języków obcych!

Masz dobry pre-TEXT!

rosyjski ukraiński czeski słowacki angielski niemiecki francuski włoski